wallpaper

Maksud Abjad

211 Menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran Kriptografi melibatkan pembentukan dan penganalisaan protokol-protokol yang menghalang campur tangan orang ketiga…